vrijdag 13 januari 2012

Geen druppel dauw wordt voor zichzelf geboren......


No drop of dew is born for itself........


maandag 2 januari 2012

flower power gave us a fit of giggles


Een paar momenten per dag even niet denken aan alle ellende om me heen. Mijn vriendinneke stelde me voor om op zo'n moment allemaal bloemen tussen mijn tenen te zien groeien. We kregen spontaan de slappe lach.

A couple of moments during the day without thinking about all the suffering around me. Look at your toes, a friend said, I see all kinds of flowers growing in between them. We had a fit of giggles.

DO YOU SEE THE FLOWERS?

IS THERE A SMILE ON YOUR FACE?

zondag 1 januari 2012